Google Python Class Day

Google Python Class Day 1-1
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.1.Part.1.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]

Google Python Class Day 1-2
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.1.Part.2.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]

Google Python Class Day 1-3
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.1.Part.3.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]

Google Python Class Day 2-1
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.2.Part.1.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]

Google Python Class Day 2-2
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.2.Part.2.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]

Google Python Class Day 2-3
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.2.Part.3.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]
Google Python Class Day 2-4
[FMP]http://storage.ioio.name/tips/google-python-class/Google.Python.Class.Day.2.Part.4.flv[/FMP]

下载 [下载没有找到]

via 豆花@垃圾熊
-EOF-